1 Đèn Ngủ Để Bàn Quả Cầu Mây độc đáo

179.0

Thông Tin Sản Phẩm Đèn Ngủ Để Bàn Quả Cầu Mây

– Tên sản phẩm: Đèn ngủ để bàn quả cầu mây độc đáo

– Chất liệu sản phẩm: Sợi mây và tre

– Nguồn điện: 110V – 220V